All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (2023)

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (1)

Spitsbergen

 • Over Spitsbergen
 • Reissuggesties
 • Accommodaties
 • Experiences
 • Regio's
 • Reisverhalen

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (2)

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (3)

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (4)

11-daagse expeditiecruise

Nu vanaf
€ 6.445 p.p

Ontvang een persoonlijk reisvoorstel

Hoogtepunten van deze reis

 • Verblijf op een klein ijs verstrekt schip voor maximaal 53 passagiers
 • Vaar langs het pakijs en door drijfijs
 • Spot groot wildlife zoals ijsberen, robben, walrussen en walvissen
 • Twee Nederlandssprekende gidsen aan boord
 • De aanwezigheid van grote kolonies en diverse soorten zeevogels
 • Zie rendieren en poolvossen op het land

Dit is een expeditiecruise met een klein expeditieschip (53 passagiers). Het doel van deze expeditiecruise is om naast de mooie natuur en gletsjers het wildlife van Spitsbergen te zien. M/S Quest vaart langs het pakijs en door drijfijs. Vroeg in de zomer is het landschap op Spitsbergen maagdelijk wit.

Bewaar in moodboard

 • PROGRAMMA
 • SCHEPEN
 • Experiences

Dag 1: Amsterdam – Oslo

U vliegt naar Oslo waar u overnacht in een hotel nabij de luchthaven.

(Video) Living with the Dark Winters in Sweden | Midnight sun & Polar night

Dag 2: Oslo - Longyearbyen

U vliegt naar Longyearbyen en heeft 1 overnachting in het Radisson Blu Polar Hotel**** op Spitsbergen.

Dag 3 - 9: Flexibel vaarprogramma

U start deze dag met de verkenning van de High Arctic hoofdstad Longyearbyen, gesticht in 1906, en zal daarbij zeker een bezoek brengen aan het mooie Svalbard Museum. Het poolmuseum ontving in 2008 de Council of Europe Museum prijs voor het meest dynamische en holistische museum. In de namiddag gaat u aan boord van het expeditieschip. U laat de bewoonde wereld achter u en vaart door de machtige Isfjord. Deze fjord ismet zijn 110 kilometer de langste en ook grootste fjord van Spitsbergen. Niet ver van het Noorse Longyearbyen ligt de Russische enclave Barentsburg, een fascinerende kolenmijnnederzetting, die in de jaren 20 van de vorige eeuw gesticht werd door de Nederlandse Kolenmaatschappij en in 1932 verkocht werd aan Rusland. Mogelijk is er de gelegenheid deze Russische nederzetting te bezoeken.

Wij bevinden ons nu in een eenzaam en afgelegen deel van de wereld. Graag benadrukken wij dat onze exacte route afhangt van ijs- en weersomstandigheden en het wildlife dat we tegenkomen. Dit is een echte expeditiecruise. Het is ons streven u de best mogelijke ervaring te bieden, maar besef dat flexibiliteit de sleutel is tot een succesvolle expeditie! Het is de bedoeling dat we elke dag meerdere malen aan land gaan met onze zodiac landingsvaartuigen of dat we cruises maken met de zodiac boten. Hieronder volgen enkele voorbeelden van plaatsen die we mogelijk bezoeken.

Kongsfjord & Ny Alesund
Na een ‘nachtje’ varen bentu door de nimmer ondergaandezon misschien aleen beetje gewend aan 24uur daglicht. Het meestnoordelijk gelegen wetenschapsdorpjeter wereld,Ny-Alesund, waar de basisvan het Noorse Poolinstituutis gevestigd, ligt aan deKongsfjorden. In Ny-Alesundworden mensen vollediggenegeerd door de dieren. De poolstern nestelt in dehoofdstraat en dicht bijhet noordelijkst gelegenpostkantoor ter wereld zienwe vaak rendieren grazen.Vanuit deze plaats starttenAmundsen en Nobile hunheroïsche expedities naarde Noordpool. Er zijn hiernog vele restanten van hunpogingen te bezichtigen. Inde directe nabijheid zienwe prachtige vogelkliffenwaar grote aantallen drieteenmeeuwenen kortsnavelzeekoetennu nestelen enbroeden, terwijl we op detoendra mogelijk rendierenspotten. Verder en dieperin de Kongsfjord ligt deKongsbreen (breen betekent gletsjer in het Noors). Niet zeldenworden hier ook beluga’sgespot.

Krossfjorden
In de Krossfjorden genietenwe van de prachtig gebeeldhouwdegevel van de ‘14 juliGletsjer’ en zijn verrukt vande schorre begroeting vande talloze zeevogels die indeze tijd van het jaar zééractief zijn. Er is een redelijkekans om opportunistisch rondzwervende poolvossente spotten aan de voet vande kliffen, zoekend naar een ei of wachtend op een ongelukkigkuiken dat uit haarnest valt.Maar ook de nu ontwakendeflora is zeer bijzonder en degroene hellingen naast deijsblauwe gletsjer zijn eenrijke voedingsbodem voorde fleurige en schitterendeflora.Enkele van de circa 170 verschillende plantensoorten die op Spitsbergen voorkomenstaan nu in knop eneen enkeling in bloei. Aanhet eind van de Krossfjordstromen de Lilliehoöokbreenen de 14 juli Gletsjer rechtstreeksin zee.

Noordwest-Spitsbergen
Mogelijk maakt u, op uwroute naar het noorden,nog een stop in de kleineen mooie baai waar vroegin het seizoen een grotekolonie alken nestelt. Debaai heeft steile wandenmet scherp gekante bergtoppenwaar in de zomer al hetijs vanaf glijdt. Beluga’s enandere soorten walvissenworden hier vaak gespot.Het was in de tijd van dewalvisvaart ook een veelgebruiktebaai voor de toenmaligewalvisvangst.Op Amsterdamøya en Ytrelandtong / Smeerenburg zijnnog resten te zien van dedrukke bedrijvigheid uit dewalvisperiode in 17e eeuw.Voor ons Nederlanders isSmeerenburg, ook wel ‘blubbertown’ genoemd en gelegenop een landtong vanYtre, het bekendst.De omgeving lijkt wel eenopenluchtmuseum metdiverse gebruiksvoorwerpenuit de vangsttijd. Middenop de vlakte liggen de gravenvan de tweede groepoverwinteraars, die allenaan scheurbuik overleden.Het noordwesten vanSpitsbergen met zijn oneindigenatuurlijke schoonheidheeft diverse fjorden metenorme gletsjers die in zeeuitmonden.

Een bekendefjord is hier de Raudfjord,die zich opsplitst en eindigtin twee mooie gletsjers. Defjord staat ook bekend omzijn populatie zeehondendie hier, in deze tijd van hetjaar, regelmatig gespot worden.Zeehonden staan hooggenoteerd op het zomermenuvan de ijsbeer, waardoorook hier de kans aanwezigis dat we een ontmoetinghebben met de ijsbeer.Andere bekende fjorden zijnde verder gelegen Woodfjorden Liefdefjord. Aan de randenvan de Woodfjord rijzende besneeuwde bergtoppenop en varen we behoedzaam,omgeven door drijfijs,naar de monding van deen afhankelijk van hetweer- en ijsomstandighedenmaken we mogelijk ook nogeen landing op het toendraeiland Andøya waar menvroeg in het seizoen metregelmaat de koningseidervan de Liefdefjord ligt deMonacogletsjer die hier meteen ijswand van >6 km inzee stroomt. In de fjordenbroeden vele eidereendenen kleine rietganzen en mei& juni is een goede tijd omhier de prachtig gekleurdekoningseider te zien. Het nulangzaam smeltende watervan het gletsjerfront is eenfavoriete voedselplek voorduizenden drieteenmeeuwen.Maar er nestelen ookveel papegaaiduikers, kleinealken en zeekoeten in hetgebied. Op de gletsjer zijnop eerdere reizen regelmatigijsberen gespot. We verwachtenzeker nog drijfijs aan tetreffen in de fjorden, waardoorde kans om ijsberen ophet ijs te spotten toeneemt,een prachtig fotomoment.

Noord-Spitsbergen enHinlopenstraat
In de Hinlopenstraat zienwe Alkberg, een verticale,basaltachtige klif van enkelekilometers lang die onderdakbiedt aan zo’n 200.000zeekoeten en andere zeevogels zoals alken, maarook de drieteenmeeuw enzeekoeten. De bijna zwartgekleurde basalt is door deuitwerpselen van vogelsop veel plaatsen wit enroze verkleurd, waardoor ermooie patronen en structurenzijn ontstaan. Ook hieris het water bijzonder voedzaam,wat het grote aantalzeevogels verklaart. Als hetijs het toelaat kunnen weHinlopenstraat verder binnenvaren.Hier wagen zichin deze tijd van het jaarslechts weinig schepen enkunnen we ons verwonderenover de stilte engrootsheid van dit ijslandschap.Terwijl we langs deijsschotsen varen, neemt dekans om robben, walrussenen ijsberen tegen te komentoe. We blijven in het drijfijsen laten deze spectaculaireomgeving op ons inwerken.

Prins Karls Forland
Op onze vaarroute leggenwe mogelijk ook aan op heteiland Prins Karls Forland.Prins Karls Forlandeiland ligt ten westenvan het hoofdeiland WestSpitsbergen en is in de vroege zomer vaak nogdeels bedekt met sneeuwen heeft een schitterendebergketen met mooie rotsformaties.Het eiland is ookhet domein van walrussen,robben en zeevogels. Dit is een van de weinigeschepen die dicht op diteiland kunnen varen, waardooreen eventuele landingmogelijk is. Op Poolepyntenin het noordelijk deel vanhet eiland bevindt zicheen walruskolonie die eenbezoek meer dan waard is.Aan de overkant van heteiland, bij Alkhornet aan demonding van Isfjord, nestelenveel zeevogels tegende bergwanden, scharreltde poolvos rond en wordenvaak rendieren gespot.

Hornsund​​​​​​​Indien we vanwege weer en of ijsomstandigheden in het noorden van Spitsbergen in zuidelijke richting avonturen, varen we naar het mooie Hornsund. De fjord ligt onder sterke invloed van de koude golfstroom, die deze bereikt vanuit het oosten en onder Sørkapp door wordt aangevoerd. Een heel mooie fjord aan de zuidwestkust van Spitsbergen, waar 14 enorme gletsjers tussen alpien bergen in zee storten. Het expeditieschip vaart hier zo dicht mogelijk op de ijswanden om mooie foto's en filmpjes te kunnen maken. Weer zo’n fotogenieke plek! Hornsund is ook een plek waar zich veel zeedieren ophouden met o.a de beluga. Het is eveneens een favoriete plek voor sommige van de vele ijsberen. Het is het woongebied van een grote ijsberenpopulatie en maakt tevens deel uit van de belangrijkste ijsberentrekroute die vanuit het uiterste zuidoosten van het eiland West Spitsbergen (Isbukta) om de zuidpunt van Sørkapp heen en via de Hornsundfjord het oostelijk gelegen Isbukta weer bereiken.

Dag 10: Longyearbyen - Oslo

Vandaag vliegt u naar Oslo waar u overnacht.

Dag 11: Oslo - Amsterdam

Terugreis naar Amsterdam.

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (5)

M/S Quest

Het zeer comfortabele en gezellige expeditieschip M/SQuestis een klein, ijsversterkt expeditieschip met ijsklasse dat in 1992 gebouwd werd en eerder dienst deed als veerboot voor de westkust van Groenland. Er is plaats voor slechts 53 passagiers, verdeeld over 26 hutten. Alle hutten hebben zicht op zee, privé-faciliteiten, eigen bureau met stoel en bergruimte voor kleding en uitrusting. Allebadkamers zijn onlangs gerenoveerd.

De 3-persoonshutten zijn voorzien van een stapelbed en 2 bedden beneden waarvan 1 bed kan worden uitgeklapt en gebruikt worden als bank. Alle 2-persoonshutten hebben, afhankelijk per type, twee beneden-bedden waarvan 1 bed voor u overdag omgebouwd wordt in een sofa. Er zijn ook 2-persoonshutten met meer ruimte naast de 2 losse bedden. Het type double cabin superieur is een van de grootste huttypes en heeft naast een ruimere hut- en badkamer ook een extra tafel en een extra stoel. Er is een TV scherm/ DVD, bibliotheek en privé minibar aanwezig in de hut. Er is een arts aan boord en het schip kan bereikt worden middels satelliet telefoon en email. De voertaal aan boord is Engels.

Vanuit de glazen panorama lounge heeft u een prachtig uitzicht op het schitterende en vaak verrassend gevarieerde landschap. De lounge heeft ook een bar met bibliotheek. Daarnaast worden hier ook lezingen door biologen gegeven over het gebied, de historie en flora en fauna. Aan boord zult u ook op de hoogte worden gesteld van de gedragsregels bij landingen. Het schip heeft ruime observatiedekken. Vanaf deze dekken kunt genieten van mooie vergezichten en mogelijk aanwezige krakende pakijs, of kunt u zeevogels, walvissen, zeerobben en ijsberen spotten.

Er zijn 5 (soms 6) gidsen aan boord en er wordt aan boord van het schip van 6 (5+1) landingsvaartuigen met krachtige motoren gebruik gemaakt. Om het in- en uitstappen in landingsvaartuigen aanzienlijk te vergemakkelijken is het schip uitgerust met een instapponton. De makkelijke instap en het kleine gezelschap met voldoende vaartuigtuigen voorkomt ook lange wachttijden bij het instappen. Tijdens de landactiviteiten zullen we ons opsplitsen in kleinere groepjes voor mogelijk lange of korte wandelingen of speciale belangstelling voor vogels, dieren of planten. Dit alles onder het motto flexibel en kleinschalig! Dat laatste geldt natuurlijk ook voor de zodiac cruises.

(Video) COLOGNE CARNIVAL 🤡🇩🇪 We Went to One of the Biggest Celebrations in All of Germany!

Het schip heeft een mooie, strakke Scandinavische styling en heeft een uitstekende reputatie in de Arctische wateren. Het schip heeft Noord-Europese officieren en er heerst een vriendelijke en informele sfeer aan boord. Een reis met een klein expeditieschip draagt bij aan een volledig andere ervaring en beleving dan die op een groter en of conventioneel cruiseschip. Met slechts 53 gasten aan boord bent u niet allen verzekerd van een optimale beleving maar ook van een maximale tijd aan land.

Suites/huttenen voorzieningen

 • Aantal hutten: 26
 • Aantal passagiers: 53
 • Alle hutten bieden zeezicht, grote ramen, badkamer met douche en toilet, airco, föhn, schrijftafel met stoel, klerenkast en kluisje.
 • De 3-persoonshutten zijn voorzien van een stapelbed en twee normale bedden, waarvan één bed kan worden uitgeklapt en gebruikt kan worden als bank.
 • Alle 2-persoonshutten hebben twee bedden waarvan één bed voor u overdag omgebouwd wordt naar een sofa.
 • De double cabin superieur is de grootste hut op het schip en heeft naast een ruimere hut- en badkamer ook een extra tafel en een extra stoel. Er is een TV scherm/ DVD, bibliotheek en minibar aanwezig.

Faciliteiten

 • Prachtig restaurant (hoofdmaaltijden worden geserveerd)
 • Uitstekende maaltijden (4 en 5 gangen)
 • Glazen lounge aan voorzijde schip met rechtreekse toegang tot dek
 • Bibliotheek en bar (water, koffie en thee zijn inclusief)
 • Makkelijke horizontale instap in zodiacs d.m.v een ponton
 • 360º graden dek met veel ruimte op voordek
 • Ruim voordek en bovendek met directe toegang tot de lounge
 • Open brug policy
 • Twee maal per dag land- of zodiacexcursies
 • Communicatie mogelijkheden (satteliet)
 • Arts aan boord
 • 26 bemanningsleden excl. gidsen
 • Professioneel team van gidsen

Schip specificaties

 • Lengte: 49,65 meter
 • Breedte: 11 meter
 • Diepte: 3.5 meter
 • IJsklasse: BV ICE 1D
 • 6 zodiacs
 • Snelheid: 10 knopen
Data & prijzen

Vertrekdata 2023:
15 mei 2023 va. € 5.645 p.p. all-in VOL
22mei 2023 va. € 6.445p.p. all-in
12 juni 2023 va. € 6.445 p.p. all-in laatste plaatsen

Genoemde prijzen zijn o.b.v. een twin cabin. Prijzen van andere2-persoonshutten en single cabins op aanvraag beschikbaar.
Andere data op aanvraag.

Opties & inbegrepen

Dit is een all-in reis. Uw vluchten, lokaal vervoer, verblijf, alle maaltijden en de excursies zijn volledig inbegrepen.

Wist u dat

Er op het gebied van ruige natuur en rijkelijk voorkomend wildlife maar weinig plekken op de wereld zijn die zich met het Noordpoolgebied kunnen meten.

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (6)

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (7)

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (8)

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (9)

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (10)

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (11)

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (12)

ONZE SPECIALISTEN

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (13)

Dionne van Vugt

Caribbean, Azië, Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en Pacific specialist.

U bereikt Dionne van Vugt op nr. 073 - 548 20 60 of via d.vanvugt@experiencetravel.nl

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (14)

Corine den Hartog

Latijns-Amerika, Canada, Amerika en Nieuw-Zeeland specialist.

U bereikt Corine den Hartog op nr. 073 - 548 20 60 of via c.denhartog@experiencetravel.nl

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (15)

Barbara Roeters

Azië, Caribbean, Spitsbergen, Midden-Oosten en Europa specialist.

U bereikt Barbara Roeters op nr. 073 - 548 20 62 of via b.roeters@experiencetravel.nl

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (16)

Katrijn Berends

Noordpool, Afrika en Indische Oceaan specialist.

U bereikt Katrijn Berends op nr. 073 - 548 20 60 of via k.berends@experiencetravel.nl

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (17)

Kirsten Vluggen

Azië, Amerika en Europa specialist.

U bereikt Kirsten Vluggen op nr. 073 - 548 20 62 of via k.vluggen@experiencetravel.nl

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (18)

(Video) Our Magical Winter Cabin, Lapland - Exploring more than just Rovaniemi - Finland

Desiré Schapers

Noord-Amerika, Caribbean, Azië en Europa specialist.

U bereikt Desiré Schapers op nr. 073 - 548 20 62 of via d.schapers@experiencetravel.nl

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon (19)

Sabrina Iriks

Latijns-Amerika en Poolgebieden specialist.

U bereikt Sabrina Iriks op nr. 073 - 548 20 60 of via s.iriks@experiencetravel.nl

(Video) 10 Amazing Tourist Attractions You Can't Miss in Finland

DATA & PRIJZEN

U reist met het MS Questin een groep van maximaal 19 personen vanuit Nederland. Aan boord zijn twee Nederlandstalige gidsen aanwezig die u tijdens de excursies uitvoerig zullen informeren over de fascinerende omgeving. U treft op het schip ook andere, internationale, reizigers en de voertaal op het schip is Engels.

Voor belangstellenden van een individuele expeditiecruisezijn er in 2023andere vertrekdata met het schip mogelijk. U reist dan aan boord van het schip in internationaal gezelschap. Prijzen & data zijn op aanvraag.

OPTIES & INBEGREPEN

 • Retourvlucht met SAS in Economy Class
 • Verplichte luchthavenbelastingen en brandstofheffingen
 • Vervoer van en naar de luchthaven van Longyearbyen
 • Nederlandstalige gidsen tijdens de excursies en wandelingen
 • 2 overnachtingen in het Park Inn by Radisson Gardermoen Oslo Airport hotel op basis van logies/ontbijt
 • 1 overnachting in het Radisson Blu Polar Hotel in Longyearbyen op basis van logies/ontbijt en lunch
 • Alle overnachtingen op het MS Quest op basis van volpension
 • Verblijf in huttype naar keuze
 • Alle excursies, wandelingen en zodiac-excursies
 • Flexibel expeditiecruiseprogramma

Voor reizen naar Spitsbergen gelden annuleringsvoorwaarden die afwijken van de ANVR-voorwaarden. Hierdoor zijn ook de betalingsvoorwaarden afwijkend. Wij informeren u graag over deze voorwaarden. De exacte route van de reis is afhankelijk van ijs- en weersomstandigheden maar ook van het aanwezige wildlife. De definitieve reisroute wordt bepaald door de expeditieleider aan boord. Het is altijd ons streven u de best mogelijke ervaring en plezier te bieden‚ maar onthoud dat flexibiliteit de sleutel is tot een succesvolle expeditie!

WIST JE DAT

All-in reis IJsberen in de Middernachtzon

Ontvang een persoonlijk reisvoorstel11-daagse expeditiecruise

Videos

1. Solo Hiking Arctic Norway - Midnight Sun Backpacking & Wild Camping above the Polar Circle #1
(Norwegian Xplorer)
2. The NON-Touristy Side Of Paraty | Brazil 🇧🇷
(PilgArt Explores)
3. Our Planet | Frozen Worlds | FULL EPISODE | Netflix
(Netflix)
4. Top 15 Eccentric Campsites and Luxurious Glamping Worldwide
(MINDS EYE DESIGN)
5. Our Planet | One Planet | FULL EPISODE | Netflix
(Netflix)
6. WEEKLY VLOG | Back In The Gym + Early Bday Gifts + Private Dinner & Wine Tasting
(Peyton Maree Charles)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 08/15/2023

Views: 6180

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.